Program i Etapy nauczania ProSwim Academy

Nasza szkoła jest członkiem Swimming Teachers' Assosiation (STA).

Uczymy według Miedzynarodowego Programu Nauczania

(International Learn to Swim Program) stworzonego i sprawdzonego przez STA.

Wiecej informacji można znalźć na www.sta.co.uk

 

 

Niepływający (Octopus) - Na tym etapie naszym głównym zadaniem jest oswojenie młodego adepta to środowiska wodnego. Wprowadzane są różne gry i zabawy z wykorzystaniem elementów pływackich. Podstawowym celem tego poziomu jest opanowanie: samodzeilnego wejścia i wyjścia z basenu, samodzielnego leżenia na wodze, odepchnięcia się od ściany basenu, zanurkowania pod wodę oraz przepłynięcie odcinka 5m na plecach i na brzuchu używając bardzo podstawowej techniki. Na tym poziomie są do zdobycia trzy certyfikaty z serii Octopus.

 

Początkujący (Goldfish) - Minimalny dystans jaki powinien umieć samodzielnie przepłynąć młody pływak to 5m aby być na tym poziomie. Etap ten poświęcony jest dalszemu kształtowaniu podstawowych umiejętności pływackich. Wprowadzane są elementy techniki z wszystkich czterech styli pływackich. Po ukończeniu tego poziomu uczeń powinien umieć samodzielnie przepłynać 15m kreaulem na piersiach i na plecach, pokazac podstawowe elementy ze stylu klasycznego oraz mieć świadomość delfinowego ruch móg. Do zdobycia kolejne trzy ceryfikaty, tym razem z serii Goldfish.

 

Średnio zaawansowany (Angelfish) - Na tym etapie pływacy zwiększają dystans na którym pływają. Docelowo do przepłyniecia jest 25m poprawna technika przynajmniej dwóch styli pływackich. Wprowadzane są elementy pływania sportowego jak: staty, nawroty i finisze. Dodatkowo uczymy tu tez podstawowych elementów ratowniczych. Nie zostaje pominiete ćwiczenie i dalsze utrwalanie podstawowych elementów pływackich takich jak: poprawna sylwetka ciała, swobodne unoszenie czy nurkowanie. Etap posiada trzy certyfikaty z serii Angelfish.

 

Zaawansowany (Shark) - Jest to już ostatni etap nauki w naszej Academi. Tutaj młodzi pływacy kształcą dalsze umiejętności pływackie. Poznają najdrobniejsze elementy techniki doskonalą swój styl pływania. Jest to już praca nad wytrzymałością i siłą. Nie zapominamy o elementach ratunkowych gdyż umijętność niesienia pomocy jest równie ważna jak umiejętność pływania. Docelowym dystansen na tym etapie jest to 400m stylem zmiennym. Do zdobycia kolejne 3 certyfikaty, tym razem z serii Shark.

Przejście każdego poziomu zajmuje średnio 30 zajęć, aczkolwiek jest to oczywiście sprawa indywidualna dla każdego dziecka i dla niektórych może trwać krócej a dla innych dłużej.

Dodatkowo mamy zajęcia dla dorosłych. Na tych zajęciach oferujemy nauke od podstaw oraz doskonalenie posiadanych umiejętności.

Program dla dorosłych jest bardzo podobny to naszego głównego programu nauczania. Podchodzimy jednak bardziej individualnie i pracujemy tylko nad tym na czym wy chcecie. Głównym celem jest nauczenie rekreacyjnego, poprawnego pływania, które będzie przynosiło satysfakcje z bycia w wodzie.